Enka

advertisement


domestic carSorğu filteri

4395 avtomobil
Axtarış ayarları
Avtomobil tipi
 • 113
 • 241
 • 40
 • 92
 • 4
 • 152
 • 89
 • 33
 • 808
 • 137
 • 59
İstehsalçı
Hamısı 4395
Hyundai 592
Kia 682
Chevrolet 102
Mercedes 122
BMW 85
Genesis 214
Audi 37
Mazda 0
Toyota 7
Opel 0
Renault 85
Buraxılış ili
dan dan
Yürüş
dan qədər
Rəng
 • 840
 • 598
 • 0
 • 37
 • 173
 • 6
Yanacaq
 • 1345
 • 710
 • 0
 • 208
 • 9
 • 1
 • 0
Sürət ötürücüləri
 • 2174
 • 0
 • 0
 • 21
Avtomobil Koreya qiyməti
kia seltos Sürətlər qutusu: avtomat
Yürüş: 38395km
Yanacaq: dizel
22490000 WON
Hyundai Santa Fe TM Sürətlər qutusu: avtomat
Yürüş: 34754km
Yanacaq: dizel
30030000 WON
KIA The New Carnival Sürətlər qutusu: avtomat
Yürüş: 61235km
Yanacaq: dizel
39910000 WON
Genesis The New G70 Sürətlər qutusu: avtomat
Yürüş: 23521km
Yanacaq: dizel
52390000 WON
Hyundai The New Maxcruz Sürətlər qutusu: avtomat
Yürüş: 63121km
Yanacaq: dizel
28210000 WON
kia seltos Sürətlər qutusu: avtomat
Yürüş: 20277km
Yanacaq: Benzin
24570000 WON
Hyundai Avante (CN7) Sürətlər qutusu: avtomat
Yürüş: 40227km
Yanacaq: Benzin
27170000 WON
kia the new ray Sürətlər qutusu: avtomat
Yürüş: 12819km
Yanacaq: Benzin
17290000 WON
Hyundai Grandeur IG Sürətlər qutusu: avtomat
Yürüş: 56088km
Yanacaq: Benzin
27950000 WON
Kia All New Morning (JA) Sürətlər qutusu: avtomat
Yürüş: 72230km
Yanacaq: L
9490000 WON

Premium advertising information

close

If you want faster sales, use premium advertising. You can select advertisements at the final stage of vehicle registration.

The largest and most effective mobile premium at the top of mobile: 100,000 won
Exclusive advertising product specialized for mobile
Sliding exposure of 4 photos at the top of the mobile list
As the seller says, one-line advertising of vehicle features increases attention
Provided a total of 6 times by adding 3 manual updates
Mobile advantage 50,000 won effectively in the middle of mobile
Exposed directly below mobile premium ads
Increased attention by sliding left and right
A total of 6 manual updates are provided with 3 additional manual updates.
Recommended for those who are new to premium advertising
The most powerful advertisement at a low price with a power pack of 120,000 won.
차량등록, 자동업데이트, 사진우대, 우대등록, 핫마크를 모두 이용할 수 있는 가장 파워풀한 광고
개별구매 시 211,000원을 43%(국산/수입차 해당) 할인된 가격에 제공
최상단에 내 차를 가장 크게 사진우대 72,000원
차량리스트 최상단에 대형 사진으로 추가 노출
일반등록 영역의 배경과 색상 차별화를 통해 주목도 상승
수동업데이트 횟수 3회 추가를 통해 총 6회 제공
가격대비 높은 광고효과 우대등록 72,000원
차량리스트 상단에 2장의 사진으로 추가 노출
차량의 특징을 한 줄 광고 기능을 통해 설명하여 주목도 상승
수동업데이트 횟수 3회 추가를 통해 총 6회 제공
부담 없는 가격으로 주목도를 높게 핫마크 10,000원
차량의 특징/강점을 3개의 마크로 표현
부담 없는 가격으로 주목도 상승
내 차를 매시간 가장 앞으로 자동업데이트 30,000원
뒤로 밀린 차량을 리스트 가장 앞으로 매시간 자동 이동(이용권 결제/적용 시점의 '분' 기준)
일반등록 9시 ~ 20시까지 총 12회
프리미엄광고 9시 ~ 23시까지 총 15회 제공(핫마크 제외)

잠시만요, 고객님!

고객님께서 조회하시는 매물 중 일부는 시세보다 저렴합니다.
보험이력과 성능기록부를 확인하시고,
판매자의 050 전화번호로 꼭 문의하세요!
통화 내용이 녹음되어 안전하게 거래하실 수 있습니다.

중고차 시세 알아보기

닫기


We are creating an evolution in the way we buy and sell vehicles through trust and technology that connects O2O.